Tietosuojaseloste

Asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Katja Myllärinen
Y-tunnus 2541019-6

Yhteystiedot:
Nuppukuja 3, 21250 Masku
katja@hierojakatja.fi
Puh. 0456762256

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja potilasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  • Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
  • laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
  • terveydenhuoltolaki,
  • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Hieroja Katjan ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö:
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet:
Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto:
Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa yös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Timma-potilasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Katja Myllärisellä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta. Manuaalista rekisteriä säilytetään Hieroja Katjan lukitussa tilassa ja hänen valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 19.5.2021

Ajanvarausrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Katja Myllärinen
Y-tunnus 2541019-6

Yhteystiedot:
Nuppukuja 3, 21250 Masku
katja@hierojakatja.fi
Puh. 0456762256

Rekisterin nimi:
Hieroja Katjan ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi. Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset. Rekisterin tiedot liitetään Hieroja Katjan asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö:
Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä käyntihistoria.

Tietolähteet:
Tietolähteinä käytetää asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto:
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Rekisteri yhdistetään Hieroja Katjan potilasrekisteriin. Tiedot tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hieroja katjalla, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 19.5.2021